Tin Mới

Xem Thêm

Văn hóa Lương Chử, nền văn hóa đồ ngọc nổi tiếng nhất Đông Á, và cũng là nền văn hóa đầu tiên xuất hiện một tổ chức nhà nước phát triển trong vùng Đông Á cổ đại. Hiện tại, một số nghiên cứu di truyền cho chúng ta thấy rằng gen của người Lương Chử đã được nghiên cứu có nhiều thành phần Haplogroup O1, có nhiều trong gen của người Nam Đảo và Tai-Kadai, tuy nhiên, số lượng mẫu gen được nghiên cứu chưa thực sự nhiều, bên cạnh đó cũng có một số vấn đề về chủ nhân thực sự của văn hóa Lương Chử mà chúng tôi sẽ trình bày với bạn đọc ở phần sau đây.