Tin Mới

Xem Thêm

Văn hóa Đông Sơn chính là cội nguồn của dân tộc Việt, qua những thông tin mà chúng tôi đã tìm được, thì những giá trị của văn hóa Đông Sơn đang dần dần hiện rõ, với những khám phá về giá trị hoa văn và cổ vật của nền văn hóa này. Một hệ thống các hoa văn dường như không có ý nghĩa trong mắt các nhà nghiên cứu và hầu hết người Việt, nhưng chúng lại ẩn chứa những giá trị vô cùng to lớn, đại diện cho cả nền văn hóa của tộc Việt, là kết tinh của một tiến trình phát triển rất lâu dài của các nền văn hóa trong vùng Đông Á. Các hoa văn trên trống đồng của văn hóa Đông Sơn đã thể hiện 3 yếu tố văn hóa quan trọng nhất, đó là văn hóa thờ Trời, văn hóa Tiên – Rồng và triết lý Âm Dương, các vấn đề này đã được chúng tôi khảo cứu rất kỹ lưỡng trong bài khảo cứu khác [1].