I. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN
Hiện vật tiêu biểu nhất của văn hóa Việt cổ, nền văn minh sông Hồng

ds01ngoclu1a
TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ
ds01ngoclu2a
MẶT TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ
ds01ngoclu3a
BẢN VẼ CỦA NGÔ QUỲNH NGA
ds01ngoclu4a
TRỐNG NGỌC LŨ (CHI TIẾT)
ds01ngoclu5a
TRỐNG NGỌC LŨ (CHI TIẾT)

2. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN

ds02hoangha12a

ds02hoangha20a
TRỐNG HOÀNG HẠ (CHI TIẾT)
ds02hoangha30a
TRỐNG HOÀNG HẠ (CHI TIẾT)

3. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN

ds03coloa1a
MẶT TRỐNG CỔ LOA – TOÀN CẢNH SINH HOẠT CỦA NGƯỜI VIỆT CỔ
ds03coloa2a
TRỐNG CỔ LOA (CHI TIẾT)
ds03coloa3a
TRỐNG CỔ LOA (CHI TIẾT)

4. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN

ds04songda1a
TRỐNG ĐỒNG SÔNG ĐÀ – TOÀN CẢNH SINH HOẠT CỦA NGƯỜI VIỆT CỔ
ds04songda2a
TRỐNG ĐỒNG SÔNG ĐÀ (CHI TIẾT)
ds04songda3a
TRỐNG ĐỒNG SÔNG ĐÀ (CHI TIẾT)

5. BÊN CẠNH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN

Một số hiện vật khác tiêu biểu nhất của văn hóa Đông Sơn, văn minh sông Hồng: Thố, tháp, rìu đồng, cồng chiêng, kiếm ngắn, dao găm

ds0502kieutrongads0503thapads0504cong1ads0504cong2ads0505daokiemads0506riu1ads0507riu2ads0508riu3ads0509riu4ads0510riu5ads0510riu5a (1)ds0511riu6ads0512riu7a

6. ÂM NHẠC VIỆT CỔ HÙNG VƯƠNG

ds0601amnhacads0602amnhacads0603amnhacads0604amnhacads0605amnhacads0607amnhacads0606amnhaca

7. NHÀ ĐÔNG SƠN

ds0701nha01ads0702nha02ads0703nha03ads0704nha04ads0706nha06ads0708nha08ads0709nha09ads0710nha10a

VIII – THUYỀN ĐÔNG SƠN VÀ THỦY QUÂN VIỆT CỔ

ds0801thuyen1ads0801thuyen2ads0801thuyen3ads0802thuyen1ads0802thuyen2ads0803thuyen1a

9. ĐỘNG VẬT ĐÔNG SƠN
Chim, động vật thân thương nhất của người Việt cổ

ds0901dongvat01ads0902dongvat02a (1)ds0903dongvat03ads0904dongvat04ads0905dongvat05ads0906dongvat06ads0907dongvat07ads0908dongvat08ads0909dongvat09ads0910dongvat10a

10. CÁC ĐỘNG VẬT KHÁC Ở ĐÔNG SƠN
Voi, chó, chồn, nai, cá, cá sấu – giao long, cóc

ds1001dongvatads1002dongvatads1003dongvatads1004dongvatads1005dongvatads1006dongvatads1007dongvatads1008dongvatads1009dongvatads1010dongvatads1011dongvatads1012dongvatads1013dongvatads1014dongvatads1015dongvatads1016dongvata

11. NGƯỜI ĐÔNG SƠN
Trang phục Việt cổ

ds1101nguoia
NGƯỜI VIỆT CỔ Ở TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ
ds1102nguoia
HÌNH NGƯỜI VIỆT CỔ Ở TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ
ds1103nguoia
HÌNH NGƯỜI VIỆT CỔ Ở TRỐNG ĐỒNG SÔNG ĐÀ
ds1104nguoia
HÌNH NGƯỜI VIỆT CỔ Ở TRỐNG ĐỒNG HOÀNG HẠ
ds1105nguoia
HÌNH NGƯỜI VIỆT CỔ Ở TRỐNG ĐỒNG HOÀNG HẠ
ds1106nguoia
Bốn tượng người phụ nữ trên cán dao găm Việt cổ thời Đông Sơn ( cao 24 – 26 cm ) ( A human figure on the handle of a dagge Đông Dơn age , 24 – 26 cm high ) (Bản vẽ trích từ cuốn Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam – NXBKHXHN – Hà Nội 1994)
ds1107nguoia
SÁU VŨ SĨ, CHIẾN SĨ VIỆT CỔ TRANG PHỤC, HÓA TRANG
ds1109nguoia
Trang phục của người Việt cổ (vẽ lại theo các hình vẽ và tượng Đông Sơn)
ds1110nguoia (1)
Sáu vũ sĩ, chiến sĩ Việt cổ trang phục, hóa trang

12. NGƯỜI ĐÔNG SƠN
Sinh sống, lao động, vui chơi …

ds1201nguoia
Người Việt cổ vui chơi : giã trống, đánh cồng
ds1202nguoia
Người Việt cổ vui chơi : giã trống, đánh cồng
ds1203nguoia
Người Việt cổ vui chơi : giã trống, đánh cồng
ds1204nguoia
Người Việt cổ lao động : giã gạo  (hay giã cối)
ds1205nguoia
Người Việt cổ lao động : giã gạo  (hay giã cối)
ds1206nguoia
Người Việt cổ lao động : giã gạo (hay giã cối)
ds1207nguoia
Nét phóng khoáng : Cuộc sống tình dục của người Việt cổ qua Tượng đôi gái trai đang giao hợp trên nắp thạp Đào Thịnh
ds1208nguoia
Người Việt cổ cõng nhau thổi khèn múa hát
ds1209nguoia
Người Việt cổ cõng nhau thổi khèn múa hát

ds1210nguoia

ds1211nguoia
Cảnh lễ hội Việt cổ: Người dân các làng chạ Việt cổ thời Hùng Vương giã cối, giã trống, đánh cồng múa hát, chơi chồng nụ chồng hoa … mừng hội mùa; chim chóc, gà vịt hươu nai … cũng hoan hỉ với người (trống Ngọc Lũ)

ds1212nguoiads1213nguoiads1214nguoiads1215nguoia

Lê Văn Hảo
Bản gốc

Share.