Nhà thủ lĩnh: 

98284353386297.59329fa74d502 (1)
(Yu Khương)
2abbb453386297.59329fa74e1e0 (1)
(Yu Khương)
32c36953386297.59329fa74c549 (1)
(Yu Khương)
fe69b253386297.59329fa74ca72 (1)
(Yu Khương)

Nhà trên trống đồng phục dựng lại: 

39a2d153386297.59329fa74daf5 (1)
(Yu Khương)
1f905e53386297.59329fa74d002 (1)
(Yu Khương)

Phục dựng lại trang phục: 

trang-phuc-2 (1)

Bản phục dựng thuyền được khắc hoạ trên trống đồng:

thuyenfull_zps40c59e2b
(Daiyevon)
thuyendong2_zpsfc5bad66
(Daiyevon)
thuyendocmoc_zpscd3ab766
(Daiyevon)
thuyencomaicheo_zps12273021
(Daiyevon)
thuyencoban_zpsb2484834
(Daiyevon)

 

Share.