Chúng tôi sẽ tổng hợp lại các cổ vật tộc Việt thời Đông Sơn từ các nguồn đáng tin cậy để làm một cơ sở nguồn cổ vật chính thống để các nhà nghiên cứu sử dụng vào việc nghiên cứu, viết bài.

Bạn đọc có thể tải trọn bộ sưu tập này tại đây.

Một vài sách có nguồn cổ vật và hoa văn dồi dào có thể sử dụng trong nghiên cứu:

  1. Hoa văn Việt Nam – Nguyễn Du Chi (2003): tải xuống
  2. Những Trống Đồng Đông Sơn Phát Hiện Ở Việt Nam – Nguyễn Văn Huyên – 1974: tải xuống
  3. Cổ vật Phú Thọ – Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Sinh (2005): tải xuống

1. Bộ sưu tập của bảo tàng Barbier-Mueller: 

Bảo tàng tư nhân Barbier-Mueller, có địa chỉ tại Geneve, Thụy Sỹ, là nơi lưu giữ rất nhiều cổ vật Việt các thời kỳ, trong đó một số lượng lớn là các cổ vật văn hóa Đông Sơn với chất lượng rất tốt.

Bảo tàng này đã công bố một lượng cổ vật Đông Sơn trên trang chủ của mình. Chúng ta có thể sử dụng nguồn này để làm bài nghiên cứu về văn hóa Đông Sơn.

Nguồn bảo tàng: https://www.barbier-mueller.ch/collections/collections/antiquite/art-des-dong-son/?lang=fr#pagination_fleurons

Trong các cổ vật này có một vài cổ vật là của thời Bắc thuộc, cũng như một vài cổ vật chịu ảnh hưởng Đông Sơn ở Indonesia chúng tôi không đưa vào bài.

2. Nguồn từ sách của Martin Doustar: 

Nhà sưu tầm Martin Doustar đã sưu tầm và viết một vài sách có chứa nhiều cổ vật Đông Sơn rất đẹp và chất lượng.

Các sách có hình chứa cổ vật Đông Sơn: Art of Bronze Age in Southeast Asia và A Passage Through Asia.

a. Art of Bronze Age in Southeast Asia:

Nguồn sách: https://drive.google.com/drive/folders/1bO_99JL2ayrNrA_4_-DukwdGYh2TwdX_?usp=sharing

b. A Passage Through Asia:

Nguồn sách: https://drive.google.com/drive/folders/1bO_99JL2ayrNrA_4_-DukwdGYh2TwdX_?usp=sharing

3. Nguồn từ bộ sưu tập Phạm Lan Hương: 

Cổ vật Đông Sơn của nhà sưu tập Phạm Lan Hương rất đẹp và chất lượng, được đăng thành báo trên trang của nhà triển lãm Hioco.

Nguồn tham khảo: http://www.galeriehioco.com/wp-content/uploads/2018/03/catal2008Bronzesduvietnamlasymboliquedelemotion.pdf

4. Bộ sưu tập được đăng trong các catologue của Hioco:

Bộ sưu tập được đăng trong các catologue của Bảo tàng tư nhân Hioco.

Nguồn: http://www.galeriehioco.com/en/publications/

5. Bộ sưu tập bảo tàng lịch sử Việt Nam

Bộ sưu tập của bảo tàng lịch sử Việt Nam được chính bảo tàng lịch sử chụp và xuất bản trong sách “Văn hóa Đông Sơn – Sưu tập hiện vật Bảo tàng Lịch sử quốc gia”, xuất bản năm 2015 bởi Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc.

6. Nguồn từ sách Vang vọng từ trống Đông Sơn của Kiều Quang Chẩn:

Bộ sưu tập được lấy từ sách Vang vọng từ trống Đông Sơn của tác giả, nhà sưu tập Kiều Quang Chẩn. Bộ sưu tập Đông Sơn của Kiều Quang Chẩn đã được thẩm định C14 và được nhà khảo cổ Nguyễn Việt thẩm định, đảm bảo về độ tin cậy có thể được sử dụng trong nghiên cứu.

Có một số lượng nhất định cổ vật là cổ vật thuộc Đông Sơn giai đoạn muộn, tức thời Bắc thuộc.

Lang Linh

Share.