Browsing: Lịch sử Việt

Trống đồng chính là hiện vật đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong lịch sử của vùng nam Đông Á và Đông Nam Á trong khoảng hơn 2700 năm gần đây, nguồn gốc của trống đồng là từ văn hóa Đông Sơn, nền văn hóa xuất phát từ Việt Nam, các bằng chứng khảo cổ cũng cho thấy trống đồng Đông Sơn có nguồn gốc từ nền văn hóa chung của cộng đồng tộc Việt. [1]. Trải qua hơn 2700 năm lịch sử, văn hóa Đông Sơn sau đó đã sụp đổ dưới những bước chân xâm lược của người Hoa Hạ vào đất Việt, nhưng những ảnh hưởng của trống đồng không suy giảm, trống đồng vẫn sự hiện diện trong địa bàn cũ của văn hóa Đông Sơn, thậm chí, nó còn mở rộng hơn tầm ảnh hưởng tới nhiều vùng khác như vùng bắc Đông Á, Tứ Xuyên. [2]. Bởi vậy, trống đồng là một hiện vật đóng vai trò rất quan trọng để chúng ta có thể hiểu thêm về nền văn hóa cổ của người Việt, của cộng đồng tộc Việt hay của các dân tộc trong vùng Đông Á nói chung.