Tin Mới

Xem Thêm

Những chiếc trống đồng là biểu tượng của văn minh trong thời kỳ đồ đồng tại vùng Đông Á và Đông Nam Á, chúng xuất hiện trên địa bàn rộng lớn khắp phía Nam Đông Á, Việt Nam và Đông Nam Á. Trong thời gian gần đây, chúng đã gây ra sự tranh cãi khá gay gắt về vấn đề nguồn gốc, đặc biệt là giữa các học giả Việt Nam và Trung Quốc trong các thập kỷ cuối của thế kỷ trước.