Tin Mới

Xem Thêm

Cùng với chim Phượng Hoàng, Rồng là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của nền văn hóa Á Đông, là biểu trưng cho quyền lực của hoàng gia, chúng có một lịch sử rất lâu dài phát triển trong văn hóa cổ Á Đông, với nguồn gốc có thể truy sâu hơn tới tận thời kỳ đá mới, sau khi văn hóa Đông Á cổ tan rã, bắt đầu hình thành các nền văn hoá và các dân tộc thuộc các hệ ngữ, thì hình tượng Rồng tiếp tục được các nền văn hóa kế thừa, trong đó chủ yếu là hai nền văn hóa lớn: văn hóa tộc Việt và văn hóa Hoa Hạ.